top of page

Lasaruslördagen,

palmsöndagen och

Stora veckan

Lasaruslördagen

Palmsöndagen

Stora Onsdagen - Oljesmörjelsens mysterion

Kanon

Troparia

Stora Torsdagen

Aftongudstjänst med Basiliosliturgi

Stora Fredagen

Morgongudstjänst

Vid de Kungliga Timmarna

Första timmen

Tredje timmen

Sjätte timmen

Nionde timmen

Aftongudstjänst

Stora lördagen
Morgongudstjänst
Klagosångerna

Kanon

Aftongudstjänst med Basiliosliturgi

bottom of page