december

2 - Helige Profeten Habackuk (Avvakum)

3 - Helige Profeten Sefanja (Sophonias)

6 - Helige Nikolai

7 - Helige Ambrosius, biskop av Milano

9 - Heliga Annas konception

10 - Heliga martyrerna Menas, Hermogenes och Eugrafos

11-17  - Heliga Förfädernas söndag

16 - Heliga Adelaide av Rom
17 - Profeten Daniel och de tre heliga ynglingarna

18-24 - Söndagen före Kristi Födelse (Fädernas söndag)

20 - Kristi Födelses förfest

20 - Biskopsmartyr Ignatius av Antiokia

24 - Kristi Födelses Afton
Vid de Kungliga Timmarna

Första timmen

Tredje timmen

Sjätte timmen

Nionde timmen

25 - Kristi Födelse

​Aftongudstjänsten

Orthros

Liturgi

Söndagen efter Kristi Födelse
Helige Josef den Trolovade

27 - Ärkediakonen Stefan, den förste martyren