oktober

1 - Theotokos' beskydd
1 - Helige aposteln Ananias

1 - Helige Romanos sångaren

2 - Heliga Martyrerna Kyprianos och Justina

5 - HeligA martyren Charitina

7- Heliga martyrerna Sergios och Bácchos

8 - HeligA Pelagia

Söndagen som infaller 11-17 oktober
Heliga Fäderna av det sjunde ekumeniska konciliet

18 - Helige Aposteln och Evangelisten Lukas

19 - Helige Johannes av Kronstadt

21 - Helige martyren Hilarion den Store

22 - Sju Heliga Ynglingarna från Efesus

26 - Helige Stormartyren Demetrios

28 - Heliga martyrerna Terentios och Neonilla

29 - Heliga martyren Anastasia av Rom