november

Första söndagen i november
Tre nya stora hierarkerna

1 - De Heliga oegennyttiga Undergörarna

8 - Synaxis av ärkeänglarna Mikael och Gabriel
9 - Helige Nektarios av Aegina

11 - Helige Theodor av Studionklostret

12 - Helige Johannes Allmosegivaren

13  - Helige Johannes Chrysostomos

16  - Helige Aposteln och Evangelisten Matteus

18  - Heliga martyrerna Platon och Romanós

19  - Helige Profeten Obadja

20  - Förfesten till Theotokos' intåg i templet

21  - Theotokos intåg i templet

22  - Helige Aposteln Filemon

23  - Helige Amphilóchios, Biskop av Ikonium

25  - Heliga Stormartyren Katarina

26  - Helige Alypius Styliten

30  - Helige först kallade aposteln Andreas