januari

1 - Helige Basilios den Store

2-4 - Theofanias Förfest

5 - Theofanias Afton

Vid de Kungliga Timmarna

6 - Theofania 

​Aftongudstjänsten

Orthros

Liturgi

Stora vattenvälsignelsen

7-13 - Söndagen efter Theofania

13 - Martyrerna Hérmylos och Stratónikos

14 - Martyrerna vid Sinai och Raithu

14 - Heliga Nina, Georgiens upplysare

17 - Helige Antonios den store

18 - Heliga ärkebiskoparna Athanasios och Kyrillos

20 - Helige Evthymios den Store

21 - Helige Maximos Bekännaren

24 - Heliga Ksenia av S:t Petersburg

25 - Helige Gregorios teologen
28 - Heliga Efraim och Isak Syrien

30 - Tre stora hierarkerna

31 - De heliga oegennyttiga Cyros och Johannes