Orthros

Oktoechos

 

Den Första tonen
Den andra tonen
Den tredje tonen
Den fjärde tonen

Den första plagala tonen

 

Den andra plagala tonen

 

Den grava tonen

Den fjärde plagala tonen