Pentekostarion

Kristi Heliga Uppståndelse (Påsken)

Orthros

Liturgi

Aposteln Tomas' söndag

Myrrabärerskornas söndag

Den Lame Mannens Söndag

Midpingst

Den samaritiska kvinnans söndag

Den blindfödde mannens söndag

Kristi Himmelsfärds dag

Heliga Fädernas dag

Pingst

​​

​Pingstdagens (knäfallande) vesper

Alla Helgons Söndag

Fädernas från berget Athos söndag