juli

1 - De Heliga oegennyttiga Undergörarna
4 - De Heliga kejsarmartyrerna av Ryssland

5 - Heliga storfurstinnan Elisabeth och novisen Varvara

5 - Helige Sergij av Radonezj
8 - Helige stormartyren Prokopios
11 - Heliga apostlalika Olga av Kiev

Söndagen som infaller 13-19 juli
Heliga Fäderna av det sjunde ekumeniska konciliet

 

17 - Heliga stormartyren Marina/Margarita

 

19 - Heliga Makrina den yngre
20 - Helige Profeten Elias Tesbiten

22 - Heliga Maria av Magdala

24 - Heliga stormartyren Christina

 

25 - Heliga Annas avsomnande
26 - Heliga Paraskevi

27 - Helige Panteleimon

28 - Helige Botvid

29 - Helige martyren Kallinikos

29 - Helige martyren Olav, Norges konung och upplysare