augusti

1 - Korsets procession
2 - Överförandet av Förste martyrens Stefans reliker
5 - Helige martyren Eusignios
5 - Kristi Förklarings Förfest

6  - Kristi Förklaring

 

9 - Aposteln Mattias

10 - Helige martyren Laurentios

12 - Heliga martyrerna Fotios och Aniketos

15 - Theotokos' avsomnande

16 - Överförandet av den heliga Mandélion
(den ej av människohand skapade ikonen av Herren)

19 - Helige Andreas Stratelates och de 2593 stupade

24 - Helige Kosmas den apostlalike

26 - Heliga martyrerna Adrian och Natalie

30 - Helige Alexander av Svir
31 - Nedläggandet av Theotokos' dyrbara gördel