top of page

Om projektet

Noterna som vi successivt publicerar på dessa sidor är resultaten av våra ringa försök att sätta svenska liturgiska texter till bysantinsk musik genom att använda västerländska noter. (I några fall är musiken skriven i s.k. "rysk stil".)

Vi har använt oss av det utmärkta arbete som St. Anthony Monastery's "Divine Music Project" har gjort när vi skrivit våra noter. Som de dock själva påpekar i en mycket bra artikel om "Byzantine versus Western Notation," finns det vissa begränsningar när man skriver bysantinsk musik med västerländska noter, eftersom de senare inte kan uttrycka alla nyanser i originalet. 

I noterna på dessa sidor kan man välja att lyssna på dem genom ett datoriserat piano. Vi ber er dock att ha i åtanke att ett piano inte helt kan återge alla skalor och komplexiteter i bysantinsk sång. Därför rekommenderar vi varmt att man lyssnar till verkliga inspelningar av bysantinsk sång för att öva örat till att få sången att låta rätt.

Vi använder följande beteckningar:

Röd bokstav över en not anger bordunton ("ison"), dvs en baston som kan hållas under melodin fram till nästa röda bokstav. 

Un. betyder att ison sjunges unisont med melodin.

Liten bokstav anger att tonen tas i en lägre oktav.

Plustecken över en not betyder att tonhöjden skall vara något högre än den angivna, dock ej så högt som en halvton högre. Vi har utnyttjat en specialeffekt i notprogrammet för att försöka förmå det datoriserade pianot att återge detta - men, som sagt, här finns vissa begränsningar!

bottom of page