Aftongudstjänsten

Den Första tonen

Den andra tonen

Den tredje tonen

 

Den fjärde tonen

Den första plagala tonen

 

Den andra plagala tonen
 
Den grava tonen

 

Den fjärde plagala tonen